Sprawy karne Konin

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności to najczęstsze przyczyny spraw karnych. Wiele tego typu postępowań prowadzonych przed sądem jest złożonych i trudnych zarówno dla osób będących w nich stroną podejrzaną, jak i już oskarżoną czy pokrzywdzoną. Więcej informacji na ich temat można uzyskać w kancelarii adwokackiej. Jedno z takich miejsc jest prowadzone w Koninie przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki.

Jaka jest rola prawnika w sprawach karnych?

Obowiązujący w Polsce Kodeks karny wyróżnia wiele przestępstw. Wiele z nich jest codziennie popełnianych w naszym najbliższym otoczeniu. Często osoba podejrzana zostaje zatrzymana przez Policję i nagle rodzina nie ma z tą osobą żadnego kontaktu. Należy wówczas niezwłocznie skontaktować się z adwokatem i zlecić mu obronę zatrzymanej osoby. Adwokat ma wtedy możliwość kontaktu z Policją, Prokuraturą, wzięcia udziału we wszystkich czynnościach prowadzonych z zatrzymaną osobą. Czynnościach prowadzonych przez Policję oraz Prokuraturę. Adwokat Zuzanna Gadzinowska-Hypki bierze wówczas także udział w posiedzeniach sądowych, których przedmiotem jest zastosowanie tymczasowe aresztu. Gdy taka sprawa z postępowania przygotowawczego wchodzi w fazę postępowania sądowego klient, który ustanowił adwokata jest przez niego reprezentowany na sali sądowej.

Przede wszystkim pamiętać należy, że jedną z podstawowych zasad prawa karnego jest zasada ind dubio pro reo, czyli zasada domniemania niewinności – "oskarżonego uważa się niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego".

Rolą adwokata jest obrona oskarżonego polegająca np. na tym, by wykazać, że osoba oskarżona jest niewinna lub np. że zachodzi wiele wątpliwości, których nie da się usunąć a te wątpliwość muszą zostać rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. Możliwości obrony jest wiele i wszystko zawsze rozpatrywane jest indywidualnie w kontekście konkretnej sprawy. Każda sprawa jest bowiem inna i nawet drobny szczegół może mieć znaczenie. Niekiedy rola adwokata polega na tym, by wynegocjować dla oskarżonego korzystną karę i takie sytuacje także często się zdarzają (oskarżeni dobrowolnie poddają się karze).

Adwokat może także występować w sprawach karnych w imieniu osoby pokrzywdzonej, na etapie przedsądowym oraz w sądzie. Osoba pokrzywdzona może być oskarżycielem posiłkowym lub oskarżycielem prywatnych (w sprawach prywatnoskargowych) i wówczas może także być reprezentowana przez adwokat Zuzannę Gadzinowską-Hypki. Strona pokrzywdzona może otrzymać nawiązkę lub zadośćuczynienie, pomoc adwokata jest bardzo pomocna.

Adwokat prowadzi także postępowania z udziałem młodocianych i nieletnich.

Niezależnie od tego, jakie podłoże mają sprawy karne, informacji na ich temat można zasięgnąć u prawnika. Warto zwrócić uwagę na jego specjalizację. W Koninie reprezentowaniem klientów we wspomnianych procesach sądowych zajmuje się m.in. kancelaria adwokacka, która prowadzona jest przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki.

Jesteśmy do dyspozycji również on-line
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgody jest Kancelaria Zuzanna Gadzinowska-Hypki. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w zakresie opisanym powyżej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Polityka prywatności.

Kancelaria Adwokacka Gadzinowska | Aleje 1 Maja 8/18 | 62-510 Konin | woj. wielkopolskie

2022 © Kancelaria Adwokacka Zuzanna Gadzinowska-Hypki | Wszelkie prawa zastrzeżone | created by Activate

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close